Tổng Hợp Print Ad Đẹp Hàng Tuần – Phần 7

Trong tuần vừa qua các agency như La Chose, Mestica, BigBee… đều có những sản phẩm vô cùng ấn tượng. Hãy để Advertising Vietnam nạp thêm sự sáng tạo cho các bạn bằng những print ad ý nghĩa và bắt mắt nhất nhé.


Joe la Pompe
“Break the circle. Be original”

Computer

Reading

Writing


French Road Safety
Agency: La Chose

Speed

Shockwave

The last drink


Viena
Agency: Mestica

A dessert made by two artist: the illustrator and the cook.
Art in the pot Viena. Delicious cakes inside collectible pots.

The first dessert to savor both with the mouth and the eyes.
Art in the pot Viena. Delicious cakes inside collectible pots.


Dirección Nacional de Bomberos
Agency: DDB

Matchstick

Cigarette
Bottle

“In the last 5 years, more than 20,000 hectares of forest were lost in fires caused by small oversights”


São Paulo Boat Show
Agency: BigBee


Nếu như các bạn có bỏ quên phần nào thì vào có thể xem lại tại đây:
Phần 1 
Phần 2 
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6