Đại chiến Người Tuyết trong quảng cáo xe Nissan Rogue

80

Credits:
Agency: Juniper Park/TBWA