Đại chiến Người Tuyết trong quảng cáo xe Nissan Rogue


Credits:
Agency: Juniper Park/TBWA