Đại chiến Người Tuyết trong quảng cáo xe Nissan Rogue

73

Credits:
Agency: Juniper Park/TBWA