P&G Nhật Bản tách mảng quảng cáo đang làm với Dentsu để cùng hợp tác với Hakuhodo và Omnicom

Sau ba thập kỷ làm việc với Dentsu, người khổng lồ ngành hàng tiêu dùng đang thay đổi cấu trúc của kinh doanh truyền thông của mình.

Procter & Gamble (P&G) đã chia các thị phần về mảng kinh doanh truyền thông tại Nhật Bản giữa họ và Carat (một nhánh của Dentsu Aegis Network) để bắt đầu sự cộng tác mới với Omnicom Media Group và Hakuhodo.

Phát ngôn viên của P&G, Noriyuki Endo, đã xác nhận thông tin và cho biết cấu trúc hoạt động mới sẽ có hiệu lực từ tháng 2 năm nay.

Điều này có nghĩa là Omnicom sẽ được thiết lập như một liên doanh với Hakuhodo để quản lý Account P&G, và Nhật Bản sẽ trở thành một trong những thị trường Châu Á ra mắt mạng lưới các agency về phương tiện truyền thông mới của Omnicom, Hearts & Science. Các hoạt động ra mắt đã diễn ra tại Mỹ vào tháng 4/2016 và sau đó họ cũng thiết lập các văn phòng tại Canada, UK và Puerto Rico.

Để đưa ra quyết định mới này, P&G đã có một cuộc đấu thầu trong suốt 8 tháng cùng với Dentsu – công ty đã làm việc với họ hơn 30 năm tại Nhật Bản.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho biết rằng Omnicom và Hakuhodo sẽ kiểm soát khoảng một nửa mảng truyền thông, nhưng Ông Noriyuki Endo vẫn chưa thể xác nhận được các thị phần quảng cáo sẽ được chia như thế nào thì còn phụ thuộc vào chính sách công ty.

Ông Endo cũng khẳng định rằng hành động này của họ không hề liên quan đến những lo ngại về Dentsu gần đây, về việc Dentsu có những bê bối trong việc tính toán chi tiêu digital của Account Toyota. Và tìm cách nhấn mạnh rằng P&G sẽ giữ lại mối quan hệ với Dentsu thông qua Carat như là một trong hai agency tất yếu sẽ làm việc trên thị trường.