Các Agency cam kết cải thiện bình đẳng giới tại nơi làm việc

Vừa qua tại hội nghị Campaign360 Hong Kong, sáu đại diện của các agency đã ký kết một thỏa thuận nhằm cải thiện bình đẳng giới trong công việc.

Những người ký kết gồm Were Gerry Boyle (Publicis Media), Nick Waters (Dentsu Aegis Network), Cheuk Chiang (Omnicom Media Group), Angela Ryan (GroupM), Vishnu Mohan (Havas Media) và Leigh Terry (IPG Mediabrands). Campaign Director Atifa Silk cũng ký vào văn bản như người chứng thực.

Thực tế chỉ có 31% các công ty trong ngành truyền thông có kế hoạch thực hiện bình đẳng giới. Thỏa thuận AIMS nhằm nâng cao nhận thức về sự cần thiết của việc bình đẳng giới tính cả nam và nữ, thúc đẩy sự hiểu biết về lợi ích của việc sắp xếp công việc linh hoạt, có những người lãnh đạo kế nhiệm khác phái và xác định các vấn đề liên quan đến việc phân biệt đối xử giữa nam và nữ trong công ty. Đại diện các agency cam kết thực hiện tất cả hoặc một phần trong những điều khoản.

Ryan chia sẻ: “Sự thay đổi này mang tính cấp thiết, với những gì đang xảy ra thì có lẽ đến năm 2095, phụ nữ mới có đầy đủ quyền lợi tại nơi làm việc, chúng ta phải cùng nhau thực hiện vì điều này là không thể chấp nhận được“, cô bày tỏ quan điểm trước khi đặt bút ký.

Chiang chỉ ra những định kiến và thiên vị mà người phụ nữ phải đối mặt, những rào cản cần phải vượt qua. Boyle đúc kết bằng câu nói: Vấn đề không nằm ở giới tính mà là “làm đúng việc”.

Đây là hành động đúng đắn cho các doanh nghiệp, nhân viên, khách hàng và sản phẩm. Thỏa thuận này là một điều tuyệt vời vì nó sẽ tạo ra sức mạnh thay đổi hành vi“.