Thời đại sử dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành quảng cáo sẽ lên ngôi?

Quảng cáo dưới đây của Clorets Mint được cho là chiến dịch đầu tiên của Giám đốc sáng tạo người máy – AI Creative Sirector McCann Nhật Bản (AI: Artificial Intelligence/tạm dịch: trí thông minh nhân tạo).

Nhãn hiệu Mondelez Clorets Mint Tab yêu cầu người dân Nhật bỏ phiếu bầu chọn cho quảng cáo nào có tính hiệu quả hơn, nhưng lại không thông tin với họ về việc một trong số đó là sản phẩm của trí thông minh nhân tạo. Đoạn quảng cáo hoàn toàn không có câu thoại, nhưng nội dung khá đơn giản.

TVC do Mitsuru Kuramoto thực hiện

TVC do AI-CD ß thực hiện

McCann thông báo hồi tháng 3/2016 về việc bổ nhiệm một “AI Creative Sirector” có tên gọi AI-CD ß. Dự án này được phát triển bởi các nhân viên của McCann.

Mondelez yêu cầu CD Mitsuru Kuramoto và CD AI đưa ra những ý tưởng mới mẻ để làm rõ lợi ích của sản phẩm: Chỉ một viên duy nhất, làm thông cổ mát họng ngay lập tức – sự tươi mát sẽ kéo dài đến 10 phút.

Việc sử dụng robot được xem là một luồng gió mới trong ngành quảng cáo và cũng có thể trở thành một xu thể phát triển của thời đại. Theo bạn thì 2 TVC trên AI và Con người ai chiến ưu thế hơn?