Dentsu Nhật sẽ trả 21 triệu đô tiền bồi thường cho nhân viên làm quá giờ

2158

Trải qua thời gian khủng hoảng về những cáo buộc của toàn án Nhật Bản về việc Dentsu để nhân viên làm việc quá giờ và chịu nhiều áp lực trong công việc. Điển hình nhất gần đây Dentsu đã thừa nhận lỗi thuộc về công ty khi một nữ nhân viên tự tử vì áp lực. Để giải quyết việc làm quá giờ của các nhân viên, cũng như nỗ lực đảm bảo phúc lợi của họ sau này, Dentsu đã quyết định bồi thường 21.4 triệu đô cho tất cả nhân viên đã làm quá giờ trong thời gian 2 năm trở lại đây.

Dentsu đã yêu cầu các nhân viên phải báo cáo thời gian mình làm thêm giờ nhưng chưa được công ty chi trả. Đồng thời hạn chế việc nhân viên ở lại công ty làm thêm bằng cách cho văn phòng tắt điện sau 10 giờ tối. Thậm chí Dentsu đã xóa bỏ câu “Once you start, don’t quit – even if it kills you.” in trong sỗ tay của công ty.

Chính phủ Nhật đang xem xét các biện pháp nhằm hạn chế làm việc ngoài giờ quá 100 giờ/tháng và 720 giờ/năm ở các công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động.