Chiến dịch kêu gọi sự công bằng cho những người phải gắn mác “nô lệ” thời hiện đại

Vào ngày Anti-Slavery Day (Ngày Chống Nô Lệ) vừa qua, tổ chức Salvation Army đã tung ra một chiến dịch gồm đoạn video cảnh báo về tình trạng áp bức những người bị cho là “nô lệ” trong cuộc sống hiện đại.

Chiến dịch được thực hiện với những hình ảnh minh họa phản chiếu các vấn đề thách thức rất lớn cần phải giải quyết. Tổ chức đã đưa ra những nguyên nhân, dấu hiệu để nhận biết những người nô lệ đang bị bắt nạt và kêu gọi mọi người lên tiếng bảo vệ họ, nhờ vào số hotline để báo cáo với chính quyền địa phương.

Đồng thời, chiến dịch này có khả năng sẽ được thực hiện trên toàn quốc để nâng cao nhận thức cũng như là suy nghĩ lệch lạc về “nô lệ hiện đại” và chấm dứt tình trạng này.

Võ Tú / Advertising Vietnam