YouTube bắt đầu thu phí những quảng cáo bị bỏ qua

True View for Reach

Google sẽ bắt đầu thu phí nhà quảng cáo và agency ngay cả khi quảng cáo bị bỏ qua.

TrueView for Reach là một cách mới để mua quảng cáo có thể bỏ qua trên YouTube, được tối ưu hóa cho khả năng hiển thị. Theo định dạng này, các nhà quảng cáo và agency sẽ bị tính phí dựa trên tổng số người đã tiếp cận được, bất kể họ đã xem quảng cáo bao lâu, đánh dấu sự trở lại của các chỉ số ảo.

Sự thay đổi này cho phép cả YouTube và creator kiếm tiền từ quảng cáo bị bỏ qua. Simon Kearney, Giám đốc điều hành của Click2View cho biết: “Với sự thống trị của thị trường, giá cả sẽ tăng lên . Và mặc dù bỏ qua có thể biểu hiện sự phiền toái, đó cũng là một mức độ tương tác, vì vậy tôi đoán nó phải bị tính phí, ít nhất là các nhà quảng cáo biết rằng quảng cáo đã được nhìn thấy bởi một con người.”

Google cho rằng TrueView for Reach thân thiện hơn với nhà quảng cáo vì nó cho phép mua quảng cáo dựa trên CPM, một số liệu thống kê đã không còn được coi thước đo thành công. Theo Google , định dạng mới sẽ giúp các nhà quảng cáo trưng bày quảng cáo của họ trước nhiều người hơn, bất kể họ có bỏ qua quảng cáo. Damien Bray, Giám đốc điều hành của Brand New Media nói: “Nhiều thương hiệu đang chuyển sang các nền tảng và người dùng gốc, và thỏa thuận với chủ các trang web để không tiếp tục chuyển hướng.”

Với việc giữ tính năng bỏ qua quảng cáo, Google không làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng.

Quỳnh Hoa/Advertising Vietnam
Nguồn: Campaign Asia