Profile của Advertising Vietnam

Giới thiệu

Advertising Vietnam là nơi chia sẻ và cập nhật thông tin, dành cho các bạn yêu thích quảng cáo, truyền thông, marketing, sáng tạo.

Liên hệ

Chức vụ

Content Manager | Advertising Vietnam

Thành phố

Ho Chi Minh

MARKETING SIDE

Agency