Kotex

140 năm sáng tạo và phát triển. Tập đoàn toàn cầu có mặt trên hơn 175 quốc gia Mỗi ngày có gần ¼ dân số thế giới tin tưởng và dùng sản phẩm của Kimberly-Clark. Luôn giữ vị trí số 1 hoặc 2 trên 80 nước

X