SK ZIC

SK ZIC là thương hiệu dầu nhớt cao cấp số 1 Hàn Quốc trong 20 năm - theo số liệu của Korea Brand Power Index, sở hữu dầu gốc (base oil) chất lượng nhất thế giới.