Trà Ô Long Tea+Plus

Trà Ô Long TEA+ Plus là sản phẩm nước giải khát mang thương hiệu Suntory đầu tiên được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ tháng 8 năm 2013.