NÊN XEM

Dàn nhạc “pasta” từ những cọng mì ý

Một ý tưởng đến từ hai designer ở Azerbaijani đã "đồng điệu hoá" những cọng mì ý thành những hình ảnh của các nhạc cụ....