Làm cha mẹ cũng phải trưởng thành

Brand: Panasonic Vietnam

Agency: Digipencil MVV

Production: Updating

Published/Aired: December 27,2018

Posted: March 23, 2018

SHARE
Description

Trưởng thành đâu chỉ là chuyện của trẻ nhỏ, ngay cả mẹ cha cũng có những bài học trưởng thành của riêng mình.

Credits
Managing Director : Nguyễn Tiến Huy
Content Director : Hoàng Quân
Creative : Gin Nguyễn & Võ Tài Thảo Quyên
Account : Minh Chính & Nhật Khuyên