Làm cha mẹ cũng phải trưởng thành

Brand: Panasonic Vietnam

Agency: Digipencil MVV

Production: Updating

Published/Aired: December 27,2018

Posted: 23/03/2018

SHARE
Description

Trưởng thành đâu chỉ là chuyện của trẻ nhỏ, ngay cả mẹ cha cũng có những bài học trưởng thành của riêng mình.

Credits
Managing Director : Nguyễn Tiến Huy
Content Director : Hoàng Quân
Creative : Gin Nguyễn & Võ Tài Thảo Quyên
Account : Minh Chính & Nhật Khuyên