Saigon Gold TVC – Tinh tế một đẳng cấp

Brand: Sabeco Vietnam

Agency: DDB Group Vietnam

Production: Updating

Published/Aired: January 01,2018

Posted: 24/04/2018

SHARE
Description

Beautifully merging innovation and tradition, the TVC became a proud symbol of our nation. Kết hợp tinh tế giữa nét truyền thống và sự cách tân, phim quảng cáo Saigon Gold trở thành biểu tượng tự hào của dân tộc.

Credits
Brand : Saigon Gold
Agency : DDB Vietnam
Production : Heckler
Creative Director : Lance Yumul