Tại Việt Nam, Happiness Saigon một lần nữa là agency dẫn đầu bảng xếp hạng “Vietnam Agency of the Year 2018” của tạp chí CampaignBrief Asia.

Bảng xếp hạng Creative Rankings của tạp chí Campaign Brief Asia tổng hợp kết quả của 11 giải thưởng quảng cáo quốc tế và khu vực trong suốt hai năm, bao gồm 22 chương trình khác nhau.

Có đến 200 agency quảng cáo thắng giải tại các giải thưởng quảng cáo và với mỗi giải thưởng agency sẽ giành được điểm số để xếp hạng sáng tạo trên Angency Creative Ranking.

Bảng xếp hạng (BXH) Hottest Creatives cũng gọi tên những copywriters and art directors nhận được các giải thưởng của ngành sáng tạo theo thứ hạng từ #1 đến #1862. Dưới đây là danh sách những nhân vật dẫn đầu BXH Vietnam’s Hottest Creatives 2018.

Bảng xếp hạng Campaign Brief Asia Creative Rankings được đánh giá dựa trên thành tích sáng tạo từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2018.

Tại Việt Nam, Happiness Saigon một lần nữa là agency dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam’s Hottest Agencies 2018 của tạp chí CampaignBrief Asia.

My Nhon / Advertising Vietnam