Phỏng vấn Creative Director – Tiến Bạc / Ogilvy & Mather Vietnam (Episode 3)

Creative Director’s Favourite Ads Pick là series video nằm trong series The Leader Story do Advertising Vietnam cùng Agency Life thực hiện. Phần đầu tiên của series là Creative Director’s Favorite Ads Pick – Đây là các video phỏng vấn Giám đốc sáng tạo tại các agency nổi bật tại Việt Nam về những quảng cáo họ ấn tượng nhất. Vừa qua, Advertising Vietnam đã có buổi phỏng vấn với anh Bạc Cầm Tiến Creative Director Ogilvy & Mather Vietnam về những quảng cáo và chiến dịch mà anh thực sự hứng thú.

Xem lại phần 2 tại đây