Quảng cáo Tết 2017 cực vui nhộn do Leo Burnett Malaysia thực hiện

Leo Burnett đã thực hiện một quảng cáo hết sức vui nhột cho Tenaga Nasional Berhad (nhà cung cấp điện lớn nhất Malaysia)


Credit:
Client: Tenaga Nasional Berhad – Malaysia
Agency: Leo Burnett – Malaysia
Film Production: Reservoir World Sdn Bhd