Chỉ riêng trên nền tảng Facebook, một quảng cáo có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, chẳng hạn như trên trang chủ Facebook, trên Story của Instagram hoặc trên Bài viết tức thời của ứng dụng này.


Sự gia tăng các tùy chọn vị trí này mang lại lợi ích cho các nhà quảng cáo, vì nó cung cấp phạm vi tiếp cận lớn hơn và nhiều cơ hội hơn để kết nối với khán giả. Tuy nhiên, điều này cũng tăng thêm độ phức tạp, bởi mỗi vị trí có những đặc điểm riêng và có thể yêu cầu sự tối ưu hóa cụ thể để đảm bảo quảng cáo phù hợp với môi trường. Ví dụ: quảng cáo hình ảnh và video trên Story có thể hoạt động tốt nhất khi chúng chiếm toàn bộ màn hình, trong khi ở các vị trí quảng cáo khác thì sẽ có cách tiếp cận khác hiệu quả hơn.


Tối ưu hóa một cách cụ thể tùy theo mỗi vị trí có thể tăng đáng kể hiệu suất cho chiến dịch. Trong một thử nghiệm trên Facebook và Instagram Feed và Story, Facebook nhận thấy các quảng cáo có tỷ lệ khung hình được tối ưu hóa có khả năng hiệu quả hơn 90% trong việc thu hồi và chuyển đổi quảng cáo so với quảng cáo không được tối ưu hóa.


Khi khả năng tiếp cận được tăng lên thông qua những cơ hội mới này, cần có sự nỗ lực để đảm bảo mức độ phù hợp giữa của mỗi vị trí nhằm tác động đến các nguồn lực. Tuy nhiên, để đạt được phạm vi tiếp cận không cần phải hy sinh vì độ phù hợp, cũng không phải hy sinh sự phù hợp để đạt được độ tiếp cận. Ngày nay công nghệ cho phép các công cụ chiến dịch có thể cung cấp cả hai.


Truy cập phạm vi và đảm bảo mức độ phù hợp với các chiến dịch trên Facebook của bạn


Đối với các chiến dịch cụ thể trên nền tảng của mình, Facebook đã phát triển hai cách để nhà quảng cáo truy cập hiệu quả phạm vi tiếp cận tiềm năng và đảm bảo mức độ phù hợp trên tất cả các lần hiển thị: : Automatic Placements (Vị trí tự động) và Placement Asset Customization (Tùy chỉnh vị trí).Khi được kết hợp, Automatic Placements và Placement Asset Customization sẽ đặt quảng cáo đúng tỷ lệ theo từng vị trí. Sự cân bằng giữa khả năng tiếp cận và độ phù hợp này giúp tăng hiệu quả của một quảng cáo.


Để chứng minh cách các nhà quảng cáo thực hiện hiệu quả phương pháp này và cải thiện hiệu suất chiến dịch bằng cách tối ưu hóa các vị trí, dưới đây là năm ví dụ từ các thương hiệu ở Mỹ, Mexico, Anh, Nhật Bản và Brazil khi hợp tác với Facebook Creative Shop:


Hot Chocolate Design 


Thương hiệu giày và phụ kiện này đã tối ưu hóa tỷ lệ khung hình theo vị trí và đã tiếp cận được người dân ở Hoa Kỳ.


https://giphy.com/gifs/RNJnuzHRQaJkgiuaan


Kết quả:


  • Chi phí thấp hơn 28% cho mỗi ad recall lift (số lượng người có thể ghi nhớ quảng cáo) so với quảng cáo không được tối ưu hóa
  • Giảm 25% chi phí cho mỗi action intent lift (hoạt động ghi nhớ quảng cáo) so với quảng cáo không được tối ưu hóa


Reinserta 


Một tổ chức phi lợi nhuận này được tối ưu hóa cho các vị trí bằng cách sử dụng các templates sáng tạo khác nhau và tiếp cận mọi người ở Mexico.


https://giphy.com/gifs/cmBV3LP0JjkQibMKHI


Kết quả:


  • Chi phí thấp hơn 93% cho mỗi action intent lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa


iFood 


Ứng dụng phân phối thực phẩm tại Brazil đã tối ưu hóa tỷ lệ khung hình theo vị trí và tiếp cận người dân địa phương.


https://giphy.com/gifs/fwVRhnNEPs0fG0fJoS


Kết quả:


  • Chi phí thấp hơn 57% cho mỗi ad recall lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa


MECHAKARI 


MECHAKARI đã cho thấy kết quả hiệu suất hỗn hợp khi sử dụng dạng văn bản overlays trong Story. Nền tảng cho thuê quần áo này đã tối ưu hóa sáng tạo theo tỷ lệ khung hình cho các vị trí khác nhau và tiếp cận người dân ở Nhật Bản.


https://giphy.com/gifs/ignlsx3XzZQdSOha8j


Kết quả:


  • Chi phí thấp hơn 12% cho mỗi ad recall lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa
  • Chi phí thấp hơn 64% cho mỗi familiarity lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa


BOXRAW 


Thương hiệu quần áo thể thao và thiết bị đấm bốc này đã tối ưu hóa tỷ lệ khung hình theo vị trí và tiếp cận khán giả trên khắp các khu vực Đức, Pháp và Vương quốc Anh.


https://giphy.com/gifs/Tg7F5AlBWhbQmuXA5v


Kết quả:


  • Chi phí thấp hơn 48% cho mỗi familiarity lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa
  • Chi phí thấp hơn 32% cho mỗi action intent lift so với quảng cáo không được tối ưu hóa

Nhật Ánh / Advertising Vietnam

Theo Facebook for Business