Trong những năm gần đây, xu hướng sử dụng mạng xã hội đã chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Nhiều thương hiệu đã đẩy mạnh các hoạt động marketing trực tuyến nhằm thu hút khách hàng, gia tăng doanh số. Để hỗ trợ các doanh nghiệp lên kế hoạch hiệu quả, công cụ đo lường tương tác Statusbrew vừa công bố những số liệu thống kê hữu ích.


Hãy cùng Advertising Vietnam tìm hiểu những số liệu thống kê ấn tượng từ những nền tảng mạng xã hội phổ biến!

Theo Statusbrew
Content: Kim Ngọc
Design: Johann