MAGGI - Cùng Maggi tạo nên Khác Biệt của riêng bạn #CREATEYOUROWN

Client: Maggi

Agency: Ogilvy

Production house: May Production

Lượt thích2Bình luận0Lưu
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

MAGGI - Cùng Maggi tạo nên Khác Biệt của riêng bạn #MAGGI #TạoKhácBiệtCủaRiêngBạn #CREATEYOUROWN

Credits

Client: Maggi 

Agency: Ogilvy

Director: La Dũng

Production house: MAY PRODUCTION

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

Tác giả nổi bật

Kim Ngọc
Kim Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

Trang Ngọc
Trang Ngọc

Content Creator | Advertising Vietnam

SECOMM
SECOMM

Full-service Ecommerce Solution Provider

Thanh Thảo
Thanh Thảo

Content Creator | Advertising Vietnam

Hằng Trần
Hằng Trần

Content Creator | Advertising Vietnam