Tag: #chiến lược tái định vị thương hiệu của Viettel

Tác giả nổi bật

Hiền Phương
Hiền Phương

Content Writer | Advertising Vietnam

Tú Nhã
Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Tâm Thương
Tâm Thương

Content Creator | Advertising Vietnam

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Content Leader | Advertising Vietnam

Minh Hoàng
Minh Hoàng

Copywriter | Advertising Vietnam