Đại dịch qua đi và hàng loạt sự kiện thiên nga đen diễn ra đã thay đổi hành vi của người tiêu dùng và cách các nhà quảng cáo hoạt động. Nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp, marketer lẫn chuyên gia quảng cáo thực hiện quảng cáo hiệu quả, trang Finances Online đã nghiên cứu và dự đoán 8 xu hướng trong năm 2023.Theo Finances Online

Lý Tú Nhã