Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc tối đa hóa sự hiện diện trực tuyến và duy trì hoạt động của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Trong đó, việc tuân thủ kích thước tiêu chuẩn trên từng nền tảng khác nhau sẽ đảm bảo hình ảnh của bạn trông đẹp nhất và phản ánh tốt nhất về thương hiệu của bạn.


Dưới đây là những “thông số vàng” mà các thương hiệu cần đáp ứng đầy đủ khi tải ảnh lên trên Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn và Pinterest. 


1. Facebook

2. Instagram


3. Twitter

4. LinkedIn

5. Pinterest


Ngọc Anh / Advertising Vietnam

Theo Social Media Today