[Infographic] Người dùng Việt Nam xem gì trên YouTube?

Trong sự kiện Brandcast Delivered 2020, YouTube chính thức công bố Việt Nam có kênh YouTube thứ hai đạt mức Nhà sáng tạo Kim Cương là POPS Kids với hơn 12 triệu người đăng ký theo dõi và Việt Nam hiện có hơn 350 kênh YouTube vượt mốc 1 triệu người đăng ký theo dõi.

Đọc thêm: Việt Nam có 350 kênh YouTube vượt mốc một triệu người đăng ký

Thực hiện
Content: Ngọc Anh
Designer: Vũ Nguyễn