Tag: #xu hướng thuyết trình 2021

Tác giả nổi bật

Lý Tú Nhã
Lý Tú Nhã

Content Creator | Advertising Vietnam

Ngọc Anh
Ngọc Anh

Content Leader | Advertising Vietnam

Thuận Duyên
Thuận Duyên

Content Writer | Advertising Vietnam

Thu Nguyệt Unique OOH
Thu Nguyệt Unique OOH

Trưởng phòng Truyền thông | Unique OOH

Đàm Hường
Đàm Hường

Content Leader | WeWin Media