Đại dịch COVID-19 đã giáng đòn mạnh tới tình hình kinh tế nói chung, và bởi lý do đó, hoạt động marketing của các công ty bị ảnh hưởng không nhỏ. Trong tình hình thực tế thay đổi, Marketers gần như đề ra yêu cầu phải làm mới mình, chủ động cập nhật chính bản thân để cùng doanh nghiệp “sống sót”, thích nghi. Những kỹ năng nào có thể giúp Marketer tận dụng như lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh biến động này? Hãy cùng tìm hiểu với Novaon trong infographic dưới đây nhé.



Novaon luôn sẵn sàng cùng khách hàng bắt kịp những xu thế marketing mới trên thị trường. Liên hệ tư vấn giải pháp Digital Marketing tổng thể và chuyển đổi số tại đây:

https://novaoncommunication.com/