Graphic Design Trends là một dự án hàng năm của Depositphotos, nhằm dự đoán hướng đi tiếp theo của lĩnh vực thiết kế đồ họa trong năm tới.  


Trong infographic dưới đây, Depositphotos sẽ mô tả những xu hướng thiết kế đồ họa dự đoán sẽ lên ngôi vào năm 2021, cùng với cách và nơi ứng dụng chúng trên các nền tảng khác nhau. Bên cạnh đó, lý do đằng sau sức hút của từng xu hướng và cách mà chúng tác động tới người nhìn cũng sẽ được giải mã. 

Nội dung: Trúc Quyên

Thiết kế: Đạt Đặng

Theo The Drum